ONS UITHOORN ... VOOR UITHOORN EN DE KWAKEL ... SINDS 2009

    

Ons Uithoorn is tien jaar geleden opgericht met als doel iets toe te voegen aan het bestaande politieke landschap in onze gemeente, zowel qua inhoud als stijl. Ons centrale thema is: 'Uithoorn is van ons allemaal'.

WAAR WIJ VOOR STAAN

Wij behartigen de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties in Uithoorn en De Kwakel.

Daarbij richten we ons ook op inwoners of organisaties die niet zo veel met lokale politiek hebben.

Denk aan inwoners die niet altijd stemmen bij verkiezingen, enquêtes invullen of vergaderingen bezoeken,maar wel een mening hebben.

VAN BUITEN NAAR
BINNEN

Wij werken van buiten naar binnen.

Dat wil zeggen dat ons optreden als lid van de gemeenteraad voornamelijk wordt bepaald door wat we tegenkomen in de samenleving.

UITGANGSPUNTEN VOOR ONS HANDELEN

  • Vertaal geluiden van inwoners en organisaties niet alleen naar statements in de gemeenteraad, maar biedt ook ondersteuning bij het nastreven van hun doelen.
  • Communiceer met de bevolking en kom zo weinig mogelijk in het gemeentehuis
  • De meest interessante dingen staan niet altijd in de vergaderstukken maar komen uit de samenleving.

DISCUSSIEPLATFORM

Wij gebruiken diverse manieren om vanuit de samenleving
informatie te vergaren en meningen te peilen. Ook sociale
media, zoals onze Facebook- en Twitterpagina, worden
regelmatig voor dit doel ingezet. Verder zijn onze (raads)leden altijd aanspreekbaar of kunt u uw vragen, suggesties of opmerkingen bij ons kwijt via e-mail.

VRAGEN-SUGGESTIES-OPMERKINGEN