ONS UITHOORN .... VOOR UITHOORN EN DE KWAKEL ... SINDS 2009

    

Inspraak Erik van Driel (bewoner Uithoorn) bij raadsvergadering 11-02-2010

DORPSCENTRUM

Ik bedank de Gemeente Uithoorn voor de gelegenheid om in te spreken. Ik ben voorstander van de Langebrug en vind dat deze variant een betere kans verdiend dan die tot nu toe heeft gekregen.

Mevrouw Spruit, u valt met uw neus in de boter. Als waarnemend burgemeester bent u betrokken bij het belangrijkste besluit voor de toekomst van deze gemeente, welkom in Uithoorn.

Ik neem u gelijk mee naar 21 juli 2030 naar Uithoorn aan de Amstel. Het is een prachtige zomerdag. De passantenhaven ligt vol met plezierjachten. Het is gezellig druk in het oude dorp.

Waar ooit de N201 en de Irenebrug lagen, zijn in Amstelhoek woningen gebouwd. En direct aan de Amsteloever staat een mooi appartementencomplex.

Daar recht tegenover, aan de Uithoornse oever, ligt het ‘Jeroen Verheijen plein’; in de volksmond ook wel het ‘Jos van den Berg plein’ genoemd.

Dit plein loopt trapsgewijs de Amstel in. Het Kwakelse feestcommittee bereid op dit plein het 5de Amstelfestival voor. Over de Langebrug fietsen en wandelen mensen.

Kortom, het Uithoornse Oude Dorp is met succes samengesmeed tot een levendig centrum. Met een prima winkelaanbod en goede voorzieningen. Inwoners van Uithoorn, De Kwakel en Amstelhoek winkelen en recreëren graag in ‘hun’ oude dorp.

Zomers weten veel recreanten Uithoorn aan de Amstel te vinden. Niet alleen watersporters, ook voor fietsers is Uithoorn aan de rand van het Groene Hart een aantrekkelijke plaats. In andere seizoenen is er veel aanloop van inwoners uit de regio. Hoe is dit tot stand gekomen?

Kort na de raadsvergadering van 11 februari 2010 is de projectgroep “Beter-een-goede-buur-dan-een-verre-vriend’’ gestart. In deze projectgroep zaten inwoners van Uithoorn en Amstelhoek.

Al in de zomer van 2010 was de projectgroep eruit; de Langebrug kreeg hun voorkeur.

Ze waren ervan overtuigd dat Uithoorn en Amstelhoek het beste af waren met een aantrekkelijk, onderscheidend dorpscentrum. En de Langebrug bood de beste mogelijkheden om dat te realiseren.

Natuurlijk, de Amstelhoeker die er voor kiest om met de auto naar het centrum te gaan is wat langer onderweg. Aan de andere kant is er wel een veilige brug voor fietsers en wandelaars bijgekomen. In dat opzicht is de Langebrug een extra oeververbinding.

Na de raadsvergadering in 2010 heeft de Gemeente Uithoorn beide varianten op investering en gebruikskosten over de hele levensduur goed laten doorrekenen. Na deze exercitie bleek de Langebrug de goedkoopste variant.

Ook bij de financiële risico analyse kwam de Langebrug als beste uit de bus.

De vrijgekomen ontwikkellokaties op de plek van de afgebroken Irenebrug  hebben de onderhandelingsposities van De Ronde Venen en Uithoorn ten opzichte van projectontwikkelaars significant versterkt. Deze “bruidsschatten” direct aan de Amsteloevers hebben beide gemeenten veel goeds gebracht.

In 2010 hadden begrippen als “duurzaamheid” en “autoluw” nog een geitenwollen sokken imago. Nu in 2030 weten we beter; duurzaamheid is een onmisbaar component voor een sluitende businesscase.

Met een autoluw centrum onderscheidt Uithoorn aan de Amstel zich van de vele grootschalige retail lokaties in de nabije omgeving.

Terug naar vanavond. De Uithoornse gemeenteraad neemt een besluit over de Oeververbinding. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze voor Uithoorn het beste besluit nemen. Natuurlijk hoop ik dat ze kiezen voor de Langebrug.

Met de gedachte “Het Uithoornse centrum was niks, is niks en zal nooit wat worden” gaat dat niet lukken. De Langebrugvariant vraagt van alle partijen een positieve mentaliteit.

Het vraagt om Amstelhoekers die meer dan alleen vanwege de goede autoverbinding in Uithoorn willen winkelen en recreëren.

Het vraagt om ondernemers die vertrouwen hebben in het onderscheidend vermogen dat “Uithoorn aan de Amstel” hun bedrijven gaat bieden.

Het vraagt om politici met een langetermijnvisie en de moed om bruggen te bouwen door er één af te breken.

Gert van Kleef: ‘Laat een deskundig architect een herbestemmingsplan voor Schanskerk opstellen’

DORPSCENTRUM

De informatieavond over de toekomst van de Schanskerk op 19 oktober werd druk bezocht. Maar liefst 60 mensen kwamen er op af. Dit geeft aan dat het lot van de Schanskerk leeft in Uithoorn. De informatieavond was een gezamenlijk initiatief van actiegroep Open de Kerk en Ons Uithoorn.

Toos van Egmond van actiegroep Open de Kerk opende de bijeenkomst. Deze actiegroep wil de kerk aan de Schans behouden en weer als kerkplek in gebruik nemen. Daarna kwam Benno van Dam (Ons Uithoorn) aan het woord: ‘Ons Uithoorn maakt zich sterk voor herstel van het historisch aangezicht van ons dorp. En als je dat vindt, dan kun je niet om De Schanskerk heen. Deze kerk is namelijk één van de weinig overgebleven stukjes historisch erfgoed en beeldbepalend voor het dorpsgezicht. We moeten dus ons uiterste best doen om sloop te voorkomen’.

Daarna was het de beurt aan gastspreker Gert van Kleef. Gert is verbonden aan het Cuypers genootschap en heeft veel ervaring met herbestemming van religieus erfgoed. Ook is hij hoofd Monumentenzorg bij de gemeente Alkmaar. Hieronder enkele interessante punten uit zijn betoog:

 •  De Schanskerk is zeer de moeite waard om te behouden. Op alle criteria om de waarde van religieus erfgoed te bepalen scoort de Schanskerk ++ of +. De Schanskerk krijgt de volgende scores: de stedenbouwkundige waarde (++), de schoonheid van het gebouw (+), de kerk als product van de bouwgeschiedenis (++) en de kerk als onderdeel van de geschiedenis van Uithoorn (++). Ook de later aangebouwde stukken zijn zeer de moeite waard.
 •  Gedeeltelijke sloop van de Schanskerk is geen optie, zeker niet vanuit cultuurhistorisch perspectief (de gemeente Uithoorn is momenteel in onderhandeling met het bisdom Haarlem, met gedeeltelijk sloop als mogelijke uitkomst. In dat scenario blijven alleen de beide torens en de pastorie overeind).
 •  Herbestemming van de Schanskerk is de enige optie om sloop te voorkomen. De praktijk in Nederland leert dat er verschillende mogelijkheden zijn. Een combinatie van kerkfunctie en andere functies is ook mogelijk.
 • Een deskundig architect is bij uitstek geschikt om de mogelijkheden te onderzoeken en een herbestemmingsplan op te stellen.
 • Het bisdom Haarlem zal alleen akkoord gaan met  herbestemming als sprake is van een waardige functie en een sluitende financiële exploitatie. Voor een sluitende exploitatie is mogelijk aanvullende gemeentelijke subsidie nodig, maar dat hoeft niet perse. Ook zijn er fondsen voor behoud van kerkgebouwen.
 • Gemeenten met de omvang van Uithoorn zijn vaak geen sterke onderhandelingspartners richting het bisdom. Veelal ontbreekt de vereiste kennis. Bij grotere steden zijn wel vaak ambtenaren met gespecialiseerde kennis aanwezig.
 • Aktiegroep Open de Kerk en Stichting B.O.U.D. (Behoud Ons Unieke Dorpsgezicht) moeten samenwerken. Het bestaan van twee verschillende groepen verzwakt de onderhandelingspositie richting de gemeente en het bisdom Haarlem. De kans op een ongewenste sloop van de Schanskerk is dan groter.
 • Succesvol actievoeren voor behoud van een kerkgebouw vergt de inzet van 2 mensen, elk voor 1 dag per week.
 • Als de gemeente een sloopvergunning afgeeft, kan dat tot aan de Raad van State toe aangevochten vonden. Dit omdat de Schanskerk een gemeentelijk monument is. Dit kan dus een jarenlange procedure worden.

Na afloop van de informatieavond maakte Toos van Egmond van de aktiegroep Open de Kerk bekend open te staan voor samenwerking. Ook gaat zij proberen een afspraak te arrangeren tussen de burgemeester en Gert van Kleef. De Stichting B.O.U.D. moest zich op dat moment nog beraden over samenwerking.

De organisatoren van de avond waren zeer content met het resultaat van de avond. Benno van Dam: ‘Er is toch een en ander losgekomen. Dat kan voordelig uitpakken voor het lot van de Schanskerk’.Wie wint het WK van Uithoorn?

WK UITHOORN (03-07-2010)

Ons Uithoorn organiseert het WK straatvoetbal van Uithoorn. Verschillende buurten/straten nemen het tegen elkaar op in wedstrijden van 2 tegen 2. Deelname is voor iedereen, dus voor jongens, meisjes, jong of oud.

Wanneer en waar?

Zaterdag 3 juli van 12.00 uur tot 16.00 uur. Amstelplein, Uithoorn

Hoe ga je spelen?

Je speelt in snelle potjes van drie minuten 2 tegen 2 op een klein veldje van 6 x 12 meter. Het team dat de meeste doelpunten scoort heeft gewonnen. Maar, boven het scoren van doelpunten staat het door de benen spelen van één van je tegenstanders. Zo'n klassieke 'poort' is het hoogst haalbare en levert direct de overwinning op. En daar ligt meteen de oorsprong van de naam van de sport. Panna is het Surinaams woord voor 'poort'.

In het laatste half uur zullen de beste spelers over zijn en zij strijden tegen elkaar om de titel Panna King.

Waar meld ik me aan?

Vanaf 12.00 uur (op 3 juli) bij de organisatie op het Amstelplein. Iedereen mag meedoen: jongens, meisjes, jong of oud. Het gaat om teams van 2 spelers. Je kunt met een vriend, vriendin, vader of moeder inschrijven. De organisatie maakt op basis van de inschrijvingen ter plekke een competitie. Deelname is gratis.

Zijn er nog prijzen te verdienen?

De winnaars van het toernooi ontvangen een speciaal Panna King T-shirt. Tevens is hij/zij direct geplaatst voor het Nederlands  Kampioenschap Panna Knock Out 2011 op 22 mei 2011 op de Beverwijkse Bazaar (meer info ).  Bovendien worden 20 straatvoetballen uitgereikt, behalve aan de winnaars, ook aan de sportiefste speler, jongste speler etc.

Meer informatie?

Alle informatie over Panna Knock Out staat op www.pannaknockout.org of neem contact op met Benno van Dam of Frans Boonman op info@onsuithoorn.nl


Sluiting van De Otter heeft ongewenste maatschappelijke effecten

ZWEMBAD DE OTTER

De eventuele sluiting van zwembad De Otter heeft ongewenste gevolgen voor de maatschappij. Veel mensen zullen stoppen met zwemmen en wachtlijsten voor het behalen van zwemdiploma's zullen groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Het onderzoek is uitgevoerd door Freek Böhm uit Mijdrecht, die hiermee afstudeerde aan de vakgroep Sport, Management en Ondernemen van de HvA. Voor het onderzoek, getiteld "Zwemmen in Uithoorn" heeft hij onder meer een enquête gehouden onder 295 respondenten.

Aanleiding voor het onderzoek is het besluit van de Uithoornse gemeenteraad om de subsidie aan zwembad De Otter per 2014 te beëindigen. Dit besluit zal volgens De Otter onherroepelijk leiden tot sluiting van het zwembad.

De gemeente ziet instandhouding van het zwembad echter niet meer als kerntaak. Ook kunnen zwemmers uitwijken naar voorzieningen in de regio, zoals De Waterlelie (Aalsmeer), het Veenweidebad (Mijdrecht) en De Meerkamp (Amstelveen). Aldus de gemeente in een toelichting op het besluit om de subsidie te beëindigen.

Conclusies

De centrale vraag in het HvA-onderzoek is als volgt: "Wat zijn de maatschappelijke effecten van het sluiten van zwembad De Otter?" Hieronder enkele bevindingen van het rapport:

 • De Otter wordt vooral bezocht door mensen om zwemlessen te volgen. Van deze groep zegt 15,7% hiermee te zullen stoppen als het zwembad haar deuren sluit. Zij zullen niet uitwijken naar een ander zwembad om daar zwemdiploma's te halen.
 • Een kleinere groep bezoekt De Otter om baantjes te trekken. Van deze groep zegt 63,2% te zullen stoppen na sluiting van het zwembad. Zij zijn niet bereid om 5 kilometer of meer te reizen naar een ander zwembad in de regio.
 • In totaal zegt 24,9% van de huidige bezoekers van De Otter te zullen stoppen met zwemmen. Dit ondermijnt de doelstelling van de gemeente om sportdeelname van haar inwoners te bevorderen.
 • Zwembaden in de regio hebben niet voldoende capaciteit om het extra aanbod van kinderen uit Uithoorn voor het behalen van zwemdiploma's op te vangen. De wachttijden zullen met gemiddeld acht maanden toenemen.
 • Ruim 90% van de respondenten vindt instandhouding van een zwembad een kerntaak van de gemeente. Dit betekent dat er geen draagvlak is voor het besluit van de gemeente om de subsidie te stoppen.
 • Het sluiten van zwembaden is geen landelijke trend. De praktijk in Nederland leert dat een dreigende sluiting leidt tot maatschappelijk verzet, met als uiteindelijk gevolg dat een zwembad toch open blijft.

Effecten nu wel bekend

Het onderzoek van de HvA is uitgevoerd in opdracht van de lokale politieke partij Ons Uithoorn. Fractievoorzitter Benno van Dam : "Toen de gemeente besloot om de subsidie te stoppen was niet bekend wat het gevolg daarvan zou zijn. Met dit onderzoek weten we dat wel". Hij hoopt dat dit rapport aanleiding geeft om de haalbaarheid te onderzoeken van behoud van een zwemvoorziening.

Het onderzoek "Zwemmen in Uithoorn" kan hier gedownload worden.


Welkom burgermeester Oudshoorn

OVERIG (2010)

Welkomsttoespraak van Benno van Dam namens Ons Uithoorn bij de installatie van mevrouw Dagmar Oudshoorn als nieuwe burgermeester van Uithoorn tijdens de bijzondere raadsvergadering van 20 mei 2010.

Geachte mevrouw Oudshoorn,

Namens Ons Uithoorn welkom in ons Uithoorn

Van stadsdeel Feijenoord in Rotterdam naar de gemeente Uithoorn. Dat is een flinke verandering van omgeving. De nieuwe omgeving zal u echter bevallen. Want Uithoorn heeft verschillende gezichten.

Er is een tuinstedelijk deel, ten noorden van van de N201 richting  Amsterdam, en er is een landelijk deel ten zuiden van de N201 richting het Groene Hart. Dat biedt een divers scala aan issues, vraagstuken en kansen.

U wilt natuurlijk zo snel mogelijk Uithoorn leren kennen en inburgeren. Ik dacht; "Hoe kan ik helpen?"  Uit de krant vernam ik dat u een cursus Politiek heeft gevolgd. Dan heeft u vast het volgende geleerd: "Je moet het verleden kennen om in het heden de problemen van de toekomst te kunnen beantwoorden". Wat u dus nodig heeft is "Historisch besef"!.

Om in die behoefte vorzien bied ik u aan om samen een wandeling te maken door het historisch dorpscentrum van Uithoorn.  Het thema zal zijn 'Uithoorn vroeger en nu'. Vanzelfsprekend ben ik uw gids! Dit zal een goede basis bieden voor uw goede functioneren als burgermeester.

Nogmaals, welkom in ons Uithoorn en veel succes gewenst in uw nieuwe ambt.

Meldpunt discriminatie is voor alle inwoners van Uithoorn

OVERIG


Sinds enige tijd is Uithoorn aangesloten bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Dit betekent dat iedere inwoner van Uithoorn bij dit meldpunt een klacht over discriminatie kan indienen. Het meldpunt zal elke klacht deskundig en onafhankelijk behandelen


De deelname van Uithoorn aan het MDRA is een gevolg van een landelijke wet om discriminatie beter te bestrijden. Een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer -alleen de PVV stemde tegen- kon zich vinden in de gedachte achter de wet: Het bestrijden van discriminatie door middel van laagdrempelige hulpverlening.

Veel mensen denken dat zo'n meldpunt alleen bedoeld is voor allochtonen. Maar niets is minder waar. Onlangs wilde een vrouw van Nederlandse afkomst deelnemen aan een computercursus in een buurthuis. Tot haar verbazing ontdekte zij dat voor Turkse en Marokkaanse vrouwen een goedkoper tarief gold. Ze Diende een klacht in en werd uiteindelijk in het gelijk  gesteld.

In 2009 heeft het MDRA 20 klachten vanuit Uithoorn behandeld. Die klachten waren vrij divers. Het betrof ongelijke behandeling op grond van afkomst, leeftijd, sexuele geaardheid en handicap. Ook heeft het meldpunt informatie gegeven bij diverse groepen 8 van basisscholen.

Onze gemeenteraad zal 8 april aanstaande de deelname van Uithoorn aan het MDRA via een verordening bekrachtigen. Op dit moment is het meldpunt niet erg bekend. Ik hoop met dit stukje die bekendheid iets te verbeteren.

Het meldpunt is bereikbaar per telefoon (020 683 55 51) en het internetadres is www.mdra.nl

‘Gemeentebeleid lijkt op bereiden minestrone’


OVERIG (2011)

Op 10 november heeft een meerderheid van de gemeenteraad de programmabegroting 2012 goedgekeurd. Ons Uithoorn stemde tegen. Hieronder een uitleg.


Door Benno van Dam


Ons Uithoorn onderschrijft de noodzaak om te bezuinigen. Maar als het gaat om de manier waarop, laat het college flinke steken vallen. De afspraak was dat het college een groslijst met maatregelen zou opstellen, waaruit de raad vervolgens zou kunnen selecteren. Echter, het college hield zich niet aan die afspraak. Bovendien zijn de maatschappelijke gevolgen van diverse voorstellen niet duidelijk, zoals bezuinigingen op subsidies. Dus hoe kunnen hiermee instemmen?


Tijdens de raadsvergadering over de begroting hebben we voorgesteld om bij diverse bezuinigingsmaatregelen eerst duidelijkheid te krijgen over de precieze gevolgen en pas daarna tot besluitvorming over te gaan. Een motie met deze strekking werd verworpen door de coalitiepartijen VVD, DUS! en PvdA.MinestroneDe huidige coalitie heeft in 2010 bij haar aantreden aangekondigd daadkrachtig te zijn. In haar coalitieakkoord werd gesteld: Beleid is in voldoende mate ontwikkeld, nu is het tijd om de plannen om te zetten in tastbare resultaten.

Desondanks blijkt dat het college in 2012 wederom nieuwe onderzoeken uitvoert, plannen opstelt, processen herijkt en verkenningen uitvoert. Het gemeentelijk beleid lijkt op het bereiden van minestrone. Je roert naar rechts en je roert naar links, maar de soep blijft hetzelfde.

Sloop voormalige burgemeesterswoning?

Ons Uithoorn zal ook in 2012 blijven strijden voor behoud en versterking van het historische aangezicht van het dorpscentrum. Daarom hebben we aandacht gevraagd voor de voormalige burgemeesterswoning aan de Raadhuisstraat.

Wat is er aan de hand? Er is al veel historisch erfgoed uit ons dorpscentrum verdwenen. En nu blijkt dat we moeten vrezen voor het lot van deze woning. Het college stelt namelijk dat mogelijk deze woning zal moeten wijken, als dat nodig is voor uitvoering van het Masterplan Dorpscentrum! Onze motie om sloop op voorhand uit te sluiten haalde het niet.Parkeergaragevariant niet haalbaar

Ons Uithoorn blijft echter strijdbaar. Op dit moment zijn de geesten nog niet rijp voor de ‘historische variant’, waarbij De Lange Brug en de binnenhaventje De Kil kunnen terugkeren in het dorpsgezicht. Dat zal veranderen als in de loop van 2012 blijkt dat de parkeergaragevariant niet haalbaar is. Dan komt onze voorkeursvariant alsnog in beeld!

Bedankt

VERKIEZINGEN 2010

Alle Ons Uithoorn-stemmers, bedankt!

Op 3 maart hebben 722 inwoners (6,6% van de kiezers) van Uithoorn hun stem uitgebracht op Ons Uithoorn.

Hierdoor heeft Ons Uithoorn één zetel bemachtigd en kunnen we in de komende vier jaar ons geluid in de gemeenteraad laten horen. Wij willen alle Ons Uithoorn-stemmers van harte bedanken voor hun steun.

Ons voornemen is te blijven vechten voor een gezellig dorpscentrum met de Kil en Lange Brug, voor behoud van de drie flats op Europarei en alle andere zaken uit ons verkiezingsprogramma. Ook is ons voornemen niet te veel rond te hangen op het gemeentehuis, maar vooral contact te hebben met de mensen te communiceren.

Op basis van de uitslag en andere geluiden zijn wij gesterkt in ons gevoel dat Uithoorn behoefte heeft aan een nieuwe politieke beweging met een ander geluid en een nieuwe werkwijze. Daarom is ons andere voornemen Ons Uithoorn uit te bouwen tot een krachtige beweging voor de langere termijn.

Namens Ons Uithoorn,

Benno van Dam

Wij, van Ons Uithoorn, adviseren: ‘Ons Uithoorn’!

VERKIEZINGEN 2010

Campagnevoeren is leuk. Je kunt in contact treden met mensen op straat, zonder dat men dat vreemd vindt. Ook op de verkiezingsdag zelf ben ik bezig. Ik heb mijn fiets versierd met posters en rij als een mobiele reclamezuil door de straten van Uithoorn. Ik spreek mensen aan en vraag of ze gaan stemmen vandaag. En of ze een stemadvies willen. Dat advies is steevast: Wij, van Ons Uithoorn, adviseren: ‘Ons Uithoorn’!

De meeste mensen staan open voor mijn stemadvies en hier-en-daar win ik een stem. Maar niet iedereen is hiervan gediend. ‘Meneer, gaat u toch weg.  U valt mij lastig’. Een ander zegt: ‘Nee, ik ga niet stemmen. U verspilt uw tijd’. Deze mensen behoren tot de grote groep mensen die niets heeft met lokale politiek. Deze groep groeit. De opkomstpercentages in Uithoorn spreken boekdelen: 64,4% (1994), 58,2% (1998), 57,9% (2002), 54,4% (2006) en 51,3% (2010).

Daar zie ik een man lopen. Hij laat net z’n hond uit. ‘Nee, ik ga niet stemmen.  In de politiek ben ik teleurgesteld’. Ik spreek een tijdje met hem, best een leuk gesprek, en neem weer afscheid. Enige tijd later zie ik hem weer lopen.  Dit keer met zijn vrouw, arm-in-arm. ‘Bent u daar weer? We gaan toch maar naar het stembureau. We gaan Ons Uithoorn stemmen!’, zegt de vrouw. Kijk, dat is toch leuk!

Ik spreek veel mensen, die wél gaan stemmen, maar de lokale issues niet kennen. ‘Meneer, ik stem altijd CDA. En wat ze verder doen, dat interesseert me niet’. Toch zijn er ook mensen die wél op de hoogte zijn.  Een voorbijganger zegt: ‘Bent u Benno van Dam? Ik heb op u gestemd. Complimenten, hoor. U durft kritiek te hebben op de wethouder’.

Mijn conclusie is dat met name het persoonlijke contact van lokale politici met inwoners van belang is om betrokkenheid bij de lokale politiek te vergroten. Ons Uithoorn en ook andere politieke partijen moeten niet te veel rondhangen op het gemeentehuis, maar vooral communiceren met de inwoners. Daar ligt een grote uitdaging in de komende vier jaar.

Benno van Dam, lijsttrekker Ons Uithoorn


"Kom, we gaan naar de Kil. Een biertje drinken!"

DORPSCENTRUM

Ons Uithoorn heeft tegen de programmabegroting 2011 gestemd. Dit heeft met name te maken met de plannen van het college rondom het dorpscentrum.

Wat is de situatie? In 1939 verloor ons dorpscentrum haar ziel. De aanleg van de N201 betekende namelijk de sloop van een raadhuis/postkantoor, het dempen van een binnenhaventje (‘de Kil’) en de afbraak van een houten ophaalbrug (‘de Lange Brug’). Het dorpscentrum werd in tweeën gehakt.

De omlegging van de N201 biedt ons een unieke mogelijkheid voor de wederopbouw van het dorpscentrum. Wat Ons Uithoorn betreft wordt ´historisch besef´ daarbij de leidraad. Niet omdat we de klok willen terugzetten, maar wel om het unieke karakter van Uithoorn te herstellen. Alleen hiermee kan sfeer en gezelligheid teruggebracht worden.

Ons uitgangspunt: De Ireneburg wordt gesloopt, en daarvoor in de plaats komt terug de historische Lange Brug, het historische binnenhaventje (de Kil), een marktplein met terrassen, woningen en winkels. Dit is de beste oplossing om de Amstel bij het dorp te betrekken en sfeer te creëren. Het dorpscentrum wordt weer één en ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen.

Het college ziet dit anders. In 2011 wil men het knoeiwerk rondom hetdorpscentrum voortzetten. Men wil namelijk de zogenaamde ‘garagevariant’ uitwerken. Hierbij wordt de Ireneburg een toegangsweg tot een ondergrondse parkeergarage. Het college heeft niet aangetoond dat dit plan voor de lange termijn een goede oplossing is voor het dorpscentrum. Wij vinden dit alles bespottelijk. Alleen al daarom stemden we tegen de programmabegroting.

Zolang de eerste paal voor de ‘garagevariant’ nog niet geslagen is, zal Ons Uithoorn zich inzetten voor de Lange Brug en De Kil. In de hoop dat we later kunnen zeggen: ‘Kom, we gaan naar De Kil. Een biertje drinken!’

In 2011 zullen wij ons ook (blijven) inzetten voor historisch besef bij de inrichting van andere delen van het dorpscentrum. Hierbij valt te denken aan: behoud van de Schanskerk, de herontwikkeling van panden aan de Wilheminakade (Resmi, De Beij), de inrichting van de Vinckebuurt en het stratenpatroon tussen Rechthuis en Thamerkerk.

Benno van Dam, fractievoorzitter Ons Uithoorn

Informatieavond Schanskerk

DORPSCENTRUM

 

Op zaterdag 11 september is het open onumentendag en worden in Uithoorn vier monumenten opengesteld voor het publiek. Helaas hoort de Schanskerk daar niet bij. Het gebouw is een gemeentelijk monument maar is al lange tijd gesloten voor publiek en biedt een troosteloze aanblik

De actiegroep 'Open de Kerk' wil samen met Ons Uithoorn voorkomen dat de Schanskerk in de vergetelheid raakt en houdt op dinsdag 19 oktober een informatiebijeenkomst over de kerk.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in buurthuis Ponderosa.


Te gast op deze avond is de heer Gert van Kleef die zich al lange tijd inzet voor het behoud van historisch erfgoed. De heer Van Kleef is betrokken bij het Cuypers genootschap en Res Nova (adviesbureau en kennisnetwerk op het gebied van cultuurhistorie & ruimtelijke ordening).Hij heeft veel ervaring met herbestemming van religieus erfgoed.

Gert heeft diverse onderhandelingentrajecten gevoerd, onder andere met bisdommen over herontwikkeling van met sloop bedreigde kerkgebouwen in Amsterdam.

Momenteel is hij hoofd monumentenzorg bij een grote gemeente in Noord-Holland. Hij zal ons vertellen over zijn eerdere ervaringen met onderhandelingen met bisdommen en vanzelfsprekend gaan we kijken naar mogelijkheden voor de Schanskerk.


Wilt u uw mening kwijt over de stelling "Ons historisch dorpscentrum kan niet zonder Schanskerk" klik dan hier om naar het discussieplatform te gaan.

Antwoord Woongroep Holland op open brief Ons Uithoorn

EUROPAREI

Ons Uithoorn heeft antwoord gekregen van Woongroep Holland op haar open brief. In die open brief stelden wij vragen over de gevolgen voor bewoners van Europarei, in geval van een eventuele sloop van de Churchill-, Gasperi- en Straatburgflat. 

Woongroep Holland heeft interviews met bewoners van de drie flats laten houden. Daaruit zou blijken dat voor veel huurders een woning elders in Europarei of elders in Uithoorn bespreekbaar is. Ook zouden huurders de herontwikkeling zien als een nieuwe kans om een andere woning te bemachtigen.


Onze vraag was: ‘Beseffen alle geïnterviewden voldoende dat dit gevolgen kan hebben voor hun woonlasten?’


Hierop antwoordt Woongroep Holland dat deze vraag niet als zodanig aan de orde is geweest.  


Ook stelden wij de volgende vraag: ‘Stel dat de drie flats worden gesloopt en de bewoners gedwongen moeten vertrekken naar vergelijkbare woonruimte in Uithoorn, wat zijn dan de gevolgen voor hun woonlasten? Worden zij geconfronteerd met een hogere huur en een lagere huursubsidie?’


Het antwoord van Woongroep Holland komt op het volgende neer: ‘In geval van gedwongen verhuizing krijgt iedere bewoner de status van stadsvernieuwings-urgent. Er geldt dan een sociaal statuut met afspraken over tegemoetkoming in verhuiskosten en eventuele huurgewenning. Als stadsvernieuwingsurgent krijgt iedere bewoner diverse keuzemogelijkheden. Er is voldoende aanbod voor een woning met vergelijkbare woonlasten binnen Uithoorn. Bij gedwongen verhuizing wordt voldoende zoektijd geboden’.  

Wat betreft de gevolgen voor de woonlasten stelt Woongroep Holland: ‘Het is niet eenvoudig de gevolgen voor de woonlasten inzichtelijk te maken. Vooral omdat meerdere factoren een rol spelen. Mocht dit in de toekomst aan de orde zijn, dan worden de bewoners hierbij wegwijs gemaakt’.


Tot slot doet Woongroep Holland het aanbod om raadsleden in een bijeenkomst een nadere toelichting te geven.


Ons Uithoorn bedankt Woongroep Holland voor hun antwoord. De ontwikkelingen rondom de drie flats zullen we nauwlettend blijven volgen. Tevens zullen wij gebruik maken van het aanbod voor een nadere toelichting, te meer omdat onze wethouder Wonen herhaaldelijk geen antwoord op relevante vragen kan/wil geven onder het mom van ‘we gaan er niet over’.


De gehele brief kan hier gedownload worden.

Nederland wint WK van Ons Uithoorn!!

WK UITHOORN (03-07-2010)

Na een geslaagde middag staatvoetbal op een zonnig Amstelplein kon "Nederland" zichzelf winnaar van het WK van Ons Uithoorn noemen. Hiermee zijn zij uitgeroepen  tot Panna Kings en mogen zij deelnemen aan het NK 2011 Panna KO.

Het straatvoetbaltoernooi, georganiseerd door Ons Uithoorn, vond plaats op zaterdag 3 juli.

Op de foto het Nederlands ‘tweetal’ met in het midden Frans Boonman van Ons Uithoorn.


Ons Uithoorn laat gevolgen sluiting zwembad De Otter onderzoeken

ZWEMBAD DE OTTER

Ons Uithoorn laat onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van de sluiting van zwembad De Otter in 2014. De sluiting is een gevolg van een bezuinigingsmaatregel in 2005. Bewoners en instellingen uit Uithoorn kunnen via deze website tips en meningen geven voor het onderzoek.

Bij een bezuinigingsronde in 2005 besloot de gemeente Uithoorn de subsidie aan zwembad De Otter te stoppen. Volgens De Otter leidt dit onherroepelijk tot sluiting van het zwembad in 2014. Benno van Dam (Ons Uithoorn): ‘Toen de gemeente dit besluit nam, was niet bekend dat sluiting het gevolg was. Daarom willen we nu alsnog de gevolgen voor Uithoorn in kaart brengen’.

Ons Uithoorn maakt zich zorgen over het wegvallen van een zwemvoorziening. De lokale politieke partij constateert dat Uithoorn zeer aantrekkelijk is voor gezinnen met jonge kinderen. ‘Dan is het handig als hier een zwembad is voor diploma-zwemmen’.

Bij een discussie in de gemeenteraad, in oktober 2010, pleitte Ons Uithoorn voor uitvoering van een haalbaarheidsstudie naar behoud van een zwemvoorziening in onze gemeente. Hiervoor kreeg de partij geen steun. De argumenten: instandhouding van een zwembad is niet langer een kerntaak van de gemeente, klanten kunnen uitwijken naar zwembaden in de regio en de bezuinigingsmaatregel mag niet teruggedraaid worden. Eén fractie gaf aan meer te willen weten over de precieze gevolgen van sluiting, met name voor het diplomazwemmen en de veiligheid van kinderen.

Als reactie hierop heeft Ons Uithoorn besloten de Hogeschool van Amsterdam te benaderen voor een onderzoek, ofwel een ‘maatschappelijk effecten’-rapportage. Wilt u iets meegeven aan de onderzoekers? Ga dan naar de button discussieplatform en laat uw tips, mening of andere opmerkingen achter. Het onderzoek is naar verwachting in augustus klaar.

Ons Uithoorn: '1.500 m2 voor buurtwinkelcentrum De Legmeer is genoeg'

OVERIG

Buurtbeheer De Legmeer voert actie om supermarkt Aldi te behouden, naast Deen. Het toegestane aantal m2 voor de detailhandel op het Legmeerplein (nu 1.500 m2) zal dan verhoogd moeten worden. Volgens Ultimo Vastgoed, de eigenaar van het winkelcentrum, is alleen dan huisvesting van beide supermarkten mogelijk.

Ons Uithoorn is vooralsnog niet bereid om de wens van buurtbeheer De Legmeer te steunen. Wij vinden 1.500 m2 voor het winkelcentrum genoeg. De belangrijkste reden is dat bij uitbreiding het winkelaanbod in Uithoorn verder versnipperd en dat kan het succes van winkelcentrum Zijdelwaard ondermijnen.

Wij benadrukken dat we groot voorstander zijn van het buurtwinkelcentrum De Legmeer. Enige tijd geleden was er een lobby van winkeliers om groei van het Oude Dorp/Amstelplein te bevorderen. Dit moest bereikt worden door de groei van winkelcentrum Zijdelwaard te beperken en de beoogde nieuwbouw van het Legmeerplein te staken. Die lobby hebben we krachtig bestreden, want de winkelcentra Zijdelwaard en Legmeerplein voorzien in een behoefte bij buurtbewoners om in de nabijheid te winkelen. Gelukkig had de lobby geen succes en is het voortbestaan van het buurtwinkelcentrum De Legmeer gered, want in het bestemmingsplan is hiervoor 1.500 m2 gereserveerd.


Overigens, Ons Uithoorn vraagt zich af of de komst van twee supermarkten voordelig is voor De Legmeer. De verkeersintensiteit zal toenemen en de vraag is of de buurt wel geschikt is dat op te vangen. Zullen die extra verkeersbewegingen leiden tot een verhoging van de verkeersonveiligheid? Zijn er voldoende parkeerplekken bij het nieuwe winkelwinkelcentrum? Indien niet, zullen automobilisten hun parkeerplek elders in de buurt zoeken met allemaal autobewegingen en parkeeroverlast tot gevolg? Kortom, is de leefbaarheid van De Legmeer hiermee gediend?


Buurtbeheer, Wat kunt u doen tegen vandalisme?

OVERIG

Oud en Nieuw hoort een feest te zijn. Helaas gaat dit feest soms gepaard met geweld en vernielingen. Ook in Uithoorn. Het schadebedrag bij de laatste jaarwisseling was €16.345. En in het jaar daarvoor zelfs €25.000. Dan hebben het alleen nog maar over de schade aan gemeentelijke eigendommen!


Hoe kun je dit soort ‘feestgedruis’ nu bestrijden? De gemeente probeert de laatste jaren vandalisme te bestrijden door schade te verhalen op de daders. Het motto is: ‘Vandalen gaan betalen!’ Dit klinkt natuurlijk goed, maar hoe werkt dit beleid nu in de praktijk?
Navraag in de gemeenteraad leerde ons het volgende.

Bij de laatste jaarwisseling zijn twee verdachten opgepakt en aansprakelijk gesteld. Bij de één ging het om vernieling van een vuilnisbak (schade: €197), bij de ander om vernieling van een verkeersbord (schade: €69). Dit betekent dat slechts een fractie van de schade verhaald werd, om precies te zijn €266 van €16.345 (=1,6%). In 2009 werd helemaal niets verhaald op vandalen.

Het punt is natuurlijk dat ‘op heterdaad betrappen’ moeilijk is en dat vandalen zich niet vrijwillig melden op het politiebureau.


Ons Uithoorn vindt het hoog tijd dat de bestrijding van vandalisme niet alleen gezien wordt als een zaak van de gemeente. Ook inwoners kunnen hun steentje bijdragen bij preventie en opsporing van vandalisme. De Vuurwerkgroep van De Kwakel biedt een prima voorbeeld. In feite zegt De Kwakel: ‘Dit is ónze buurt en wij accepteren hier geen vernielingen’.

Misschien kan Buurtbeheer in de andere buurten van Uithoorn binnenkort eens spreken over bestrijding van vandalisme tijdens de jaarwisseling. Als eerste stap kan een inventarisatie gemaakt worden van de aard en omvang van vandalisme in de eigen buurt tijdens de laatste jaarwisseling. Let wel, het is niet de bedoeling dat de gemeente het probleem afschuift op een ander, wel dat óók inwoners zich mede verantwoordelijk voelen voor bestrijding van vandalisme in hun eigen buurt.

Ons Uithoorn viert 2-jarig bestaan!

OVERIG (2011)

Ons Uithoorn bestaat twee jaar. De lokale politieke vereniging hield 30 maart tweede algemene ledenvergadering in Mangia e Bevi, het nieuwe Italiaanse 'ristorante' in het dorpscentrum van Uithoorn. Naar aanleiding hiervan een mini-interview oprichter Benno van Dam.

Najat Jaafar (links) en Giovanni Genasio (midden) van het nieuwe Mangia e Bevi ontvangen als welkom-geschenk een kopergravure uit 1745 met de Lange Brug. Rechts Benno van Dam.


Hoe kijken jullie terug op het afgelopen verenigingsjaar?

Onze doelstelling is iets toe te voegen aan het politieke landschap in Uithoorn. Zowel qua inhoud als qua manier van politiek bedrijven. Daar zijn we ook vorig jaar in geslaagd.

Leg dat eens uit?

Als enige partij in Uithoorn pleiten we voor herstel van het historisch aangezicht van het dorpscentrum. Ook vorig jaar bleven we hameren op de slechte onderbouwing van Masterplan. De financiële haalbaarheid van dit plan met een ondergrondse parkeergarage blijkt ook uiterst onzeker. Volgens het accountantsbureau Deloitte is een second opinion nodig. Wat ons betreft is het tijd dat het college serieus gaat kijken naar de historische variant.

Vorig jaar vroegen we ook aandacht voor het mogelijk wegvallen van zwembad De Otter vanaf 2014. We gaven de Hogeschool van Amsterdam opdracht onderzoek te doen, waaruit bleek dat het wegvallen van een zwembad ongewenste maatschappelijke gevolgen heeft. Ook leverden we forse kritiek op de manier waarop in onze gemeente bezuinigingen worden doorgevoerd. Het effect van de bezuinigingsvoorstellen is onduidelijk, maar desondanks heeft de raad deze goedgekeurd.

Wat waren de teleurstellingen?

Onze voorstellen worden meestal niet gesteund door de rest van de gemeenteraad. Ook al omdat we slechts één van de 21 zetels in de raad hebben. Maar het is goed als het college tegenspel word geboden. En soms boeken we een succesje.

Tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika hebben we een straatvoetbaltoernooi georganiseerd, de WK van Uithoorn. Vanwege het succes wilden we ditmaal een EK van Uithoorn organiseren. Dat is mislukt, want we konden geen hoofdsponsor vinden.

Wat zijn de plannen voor het komende jaar?

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 willen we het draagvlak van Ons Uithoorn verder versterken. We hoeven niet persé nieuwe leden, maar wel mensen die op 'ad hoc'-basis een bijdrage willen leveren.

Winkeliers Zijdelwaard faliekant tegen betaald parkeren’Uithoorn – Winkeliers op het winkelcentrum Zijdelwaard zijn faliekant tegen de introductie van betaald parkeren. Dat blijkt uit een onderzoek van lokale politieke partij Ons Uithoorn, die hiervoor afgelopen weekend met 12 winkeliers interviews hield.

Aanstaande donderdag 25 april staat de modernisering van winkelcentrum Zijdelwaard weer op de agenda van de gemeenteraad. Dit keer wordt aan de raad gevraagd akkoord te gaan met een overeenkomst tussen de gemeente en eigenaar Delta Lloyd om de modernisering uit te voeren.

Fractievoorzitter Benno van Dam (Ons Uithoorn): ‘Wij zijn voor de modernisering, want dat is hard nodig. Maar in de overeenkomst staat ook dat de gemeente de mogelijkheid wil openlaten om betaald parkeren te introduceren. Dat onderdeel willen we schrappen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen we donderdag gebruiken’.

Uit het onderzoek blijkt dat 11 van de 12 winkeliers tegen de introductie van betaald parkeren zijn. Daarvoor dragen zij diverse argumenten aan:

 • Het verzwakt de concurrentiekracht van winkelcentrum Zijdelwaard. Zo zal winkelend publiek uit Amstelveen wegblijven, terwijl  klanten uit Uithoorn uitwijken naar bijvoorbeeld Mijdrecht;
 • Uit onderzoek van brancheverenigingen HBD en MKB blijkt dat de introductie van betaald parkeren leidt tot omzetdaling;
 • Parkeren is altijd gratis geweest op Zijdelwaard, dat hoort ook bij een dorp;
 • Er is genoeg plek om te parkeren, ook op zaterdagen;
 • Winkelpersoneel zal moeten uitwijken naar de omliggende woonstraten, met parkeeroverlast in die wijken als gevolg;
 • Winkeliers zullen hun personeel financieel moeten compenseren voor de parkeerkosten;
 • Bij het winkelend publiek ontstaat druk om snel te winkelen. Dat kan voordelig uitpakken voor een supermarkt, maar werkt nadelig voor een speciaalzaak;
 • Zijdelwaard hoeft toch niet over te gaan op betaald parkeren, omdat in het Oude Dorp een ondergrondse parkeergarage met betaald parkeren wordt aangelegd ?

Ons Uithoorn maakt zich al geruime tijd sterk tegen de mogelijke introductie van betaald parkeren. ‘Alhoewel tijdens de lokale verkiezingscampagne in 2010 bijna alle partijen zich uitspraken tegen betaald parkeren, gingen deze toch akkoord met een onderzoek naar de effecten van invoering van betaald parkeren. Maar als je niet van plan bent op vakantie te gaan naar Amerika, vraag je toch geen reisgids naar dat land aan? Wij hopen dat dit een eenmalige vergissing was van onze collega-raadsleden en hopen op hun steun voor ons voorstel duidelijkheid te scheppen over parkeren bij winkelcentrum ZIjdelwaard ‘, aldus Benno van Dam.

Ons Uithoorn gaat meedoen aan verkiezingen (Verklaring)

VERKIEZINGEN 2010

Verklaring van Benno van Dam, raadslid Ons Uithoorn tijdens de RV van 21 januari 2010.

Ons Uithoorn doet mee aan de gemeenteraads-verkiezingen van 3 maart aanstaande. Op dinsdag 19 januari hebben de oprichters Benno van Dam en Nasséra Achahboun de partij ingeschreven. Naar aanleiding hiervan legde Benno van Dam een verklaring af in de gemeenteraad.

‘Op 1 december jongstleden hebben Nasséra Achahboun en ikzelf bij notaris Van Erp te Amsterdam de vereniging ‘Ons Uithoorn’ opgericht. Het doel van die vereniging is de belangen van bewoners te behartigen en daartoe zetels te bemachtigen in de gemeenteraad.

Op dat moment hadden we niets meer dan een notariële oprichtingsakte. Inmiddels hebben we een verkiezings-programma, een website, zes actieve mensen en bovendien een Makro-pas. Kortom, de contouren van Ons Uithoorn tekenen zich af.

Afgelopen dinsdag 19 januari werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Maar liefst 31 Uithoornaars hebben op het gemeentehuis een ondersteuningsverklaring getekend, waarmee de drempel van 20 ruimschoots werd overtroffen. Bovendien werd een geldige kandidatenlijst overhandigd met de namen van zes kandidaat-raadsleden. Dit betekent dat Ons Uithoorn gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart aanstaande’.

Binnenkort zal het verkiezingsprogramma en de kandidaten worden gepresenteerd.

Ons Uithoorn-oprichters Benno van Dam (links) en Nasséra Achahboun (midden) schrijven Ons Uithoorn in voor de verkiezingen. Rechts ambtenaar Dennis van Ham van de afdeling Burgerzaken.