ONS UITHOORN ... VOOR UITHOORN EN DE KWAKEL ... SINDS 2009

    

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Tijdens onze campagnekick-off op zaterdag 3 februari bij Bar 't Fort De Kwakel werd het verkiezingsprogramma gepresenteerd, de kandidatenlijst bekend gemaakt en volgde aansluitend een feestje.  Lijsttrekker Benno van Dam vertelde daar in het kort iets over ons verkiezingsprogramma en werden sommige kandidaten van Ons Uithoorn nader voorgesteld. 

Liever het hele programma lezen, druk dan op -> Programma Ons Uithoorn 2018-2022 

Hieronder een aantal standpunten zoals ook in onze flyer verwoord.

Uithoorn is van ons allemaal!

Ons centrale thema. Wij willen alle inwoners van Uithoorn vertegenwoordigen. Ook de inwoners die weinig of niets met lokale politiek hebben. Zoals inwoners die nooit stemmen of buurtvergaderingen bezoeken. Ook deze inwoners hebben waardevolle meningen en belangen.

Van buiten naar binnen

Wij vergaren onze informatie op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het afleggen van werkbezoeken. Zodat we bij besluitvorming in de gemeenteraad niet alleen afhankelijk zijn van aangereikte vergaderstukken.


Burger en bestuur dichter bij elkaar

Op het gebied van participatie is nog ruimte voor verbetering. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten alle belanghebbenden vooraf geïnformeerd worden. In geval van een 'participatietraject'moet helderheid zijn over de mate van inspraak. Overigens, participatie is niet hetzelfde als gelijk krijgen! Dat is altijd afhankelijk van de afweging van belangen.

Dorpscentrum met dorpse uitstraling

Ons ideaal is een dorpscentrum met een dorpse uitstraling. Met een knipoog naar vroeger om het unieke karakter van het gebied te herstellen. Helaas krijgt in het huidige plan vooral de afwikkeling van autoverkeer aandacht. Dit gaat ten koste van sfeer en leefbaarheid.

Sport en cultuur voor iedereen

Idereen moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Als dit voor kinderen vanwege geldproblemen niet mogelijk is, kan de gemeente bijspringen. Onze sportverenigingen kunnen rekenen op voldoende subsidie, mits deze wordt gebruikt voor breedtesport (niet voor topsport).

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Niet alleen het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het openbare leven. Ook inwoners zelf kunnen een steentje bijdragen. Om deze boodschap te onderstrepen doen wij natuurlijk zelf ook mee. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk voor NL-doet en de Kwakelse veiling.

Voldoende geschikte woningen

Het aanbod van sociale huurwoningen kan verhoogd worden door 'scheef wonen' terug te dringen en te zorgen voor voldoende aantallen van dit soort woningen. Bij nieuwbouw  moeten voldoende betaalbare woningen worden gerealiseerd. Want voor veel mensen in Uithoorn is het lastig een geschikte te vinden, met name voor starters, scheidingsgevallen en senioren.

Wat groen is moet groen blijven!

Uithoorn is relatief rustig en heeft een groen karakter. Voor veel inwoners is juist dit de reden om hier te wonen. Vandaar onze wens om het 'groene karakter' van buurten en wijken te behouden: 'Wat groen is moet groen blijven!'

Behoud zwembad in Uithoorn

Behoud van een openbaar toegankelijk zwembad in Uithoorn van groot belang, onder meer voor het behalen van zwemdiploma's en baantjes trekken voor verschillende doelgroepen. Nieuwbouw bij sportpark Randhoorn zou een mooie optie zijn.

Op zorg niet beknibbelen

Op zorg  mag niet worden beknibbeld. Wel moeten we de kosten beheersen. Dit kan door overlap en verspilling bij zorgverlening te voorkomen en de goedkoopste, adequate voorziening aan te bieden.

Financieel de zaken op orde

Het gemeentebestuur dient een behoedzaam en solide financieel beleid te voeren. Dit betekent dat inkomsten en uitgaven op lange(re) termijn in balans moeten zijn. Een incidentele financiële meevaller mag niet gebruikt worden om jaarlijks terugkerende uitgaven te dekken.